Hvor længe varer kurset?

ANT-kurserne består af 4 lektioner á 3 times varighed. Når du har gennemført kurset, får du et kursusbevis som skal bruges ved tilmelding til den kontrollerende køreprøve.

Hvordan tilmelder jeg mig et ANT kursus?

Hvad koster et ANT kursus?

Kurset koster 3200 kr

Kursusbevisets gyldighed

Kursusbeviset må ved indlevering af ansøgning om kontrollerende køreprøve højst være ét år gammelt.

Hvor foregår kurset?

Det er regionerne, der afholder kurserne. Kontakt den region, hvor du ønsker at komme på kursus.

Her finder du en oversigt over regionernes kursustilmeldinger

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver forhindret i at deltage?

Kurset består af 4 lektioner, og du skal deltage på alle 4 lektioner på samme hold for at få dit bevis. Fravær kan kun i ganske særlige tilfælde accepteres – f.eks. i forbindelse med sygdom. Du vil blive bedt om at fremvise lægelig dokumentation, og den resterende del af kurset skal gennemføres på et andet hold.

Hvad sker der, hvis jeg kommer for sent?

Hvis du udebliver, eller kommer for sent, mister du din plads på kurset og skal starte forfra og betale nyt kursusgebyr.

Hvem er omfattet af den obligatoriske alkolåsordning?

Afgørende for, om en person er omfatte af den obligatoriske alkolåsordning, er gerningstidspunktet.
Dette betyder, at personer, der er sigtet for spirituskørsel før den 1. april 2015, men som først er dømt efter den 1. april 2015 ikke er omfattet.

Er der krav om køreundervisning?

Der er ikke krav om undervisning inden aflæggelse af en kontrollerende køreprøve. Efter kørselsforbud er der krav om særlig køreundervisning, hvis der er begået andre forseelser end spirituskørsel.

Får jeg alle mine kategorier tilbage?

Hvis du har haft en ubetinget frakendelse skal du til kontrollerende køreprøve i alle kategorier, som du ønsker at generhverve.
Hvis du har haft en betinget frakendelse beholder du dine kategorier, såfremt du består den kontrollerende køreprøve (både teoretisk og praktisk) senest i andet forsøg.