Værd at vide før du tilmelder dig

 

  • Ved ubetinget frakendelse af førerretten må ANT-kursus startes tidligst 3 måneder før frakendelsesperioden udløber. Er du blevet godkendt til deltagelse i den frivillige alkolåsordning, kan du dog starte på første ledige hold.
  • Ansøgning om kørekort (P23) - Er du ubetinget frakendt eller har du kørselsforbud, skal du indlevere en ansøgning om kørekort via borgerservice. Vi anbefaler, at du indleverer den i god tid og gerne inden tilmelding til ANT kursus. Kontakt din lokale borgerservice for mere information.
  • Alkolås ordning - Ved spirituskørsel over 2,0 promille samt i visse gentagelsestilfælde, kan du være omfattet af den obligatoriske alkolåsordning som betingelse for generhvervelse.  Dette kan have betydning for, hvornår du må starte på ANT kursus. Vi anbefaler, at du venter med tilmelding til ANT kursus, til ansøgning om kørekort P23 er kommet retur fra Færdselsstyrelsen.
  • For personer med kørselsforbud må ANT-kursus ikke påbegyndes, før afgørelsen om kørselsforbud er endelig.
  • ANT kursusbevis bliver udleveret efter 4. lektion, såfremt man har gennemført alle lektioner og har betalt inden kursusstart.
  • Kursusbeviset for ANT-kursus må ved indlevering af ansøgning om kontrollerende køreprøve højst være 1 år gammelt.
  • For ikke dansktalende personer, er der krav om tolk.